Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti

Knjiga se bavi istraživanjem digitalne umetnosti i digitalnog performansa na raskršćima, prelazima i prestupima između umetnosti, kulture i života. Centralna pitanja koja pokreće tiču se politizacije izvođenja u sajber-prostoru koje uključuje sve oblike izvođenja svakodnevne kulture ili u najširem biopolitičkom smislu izvođenja svih oblika života. Kritičkom analizom sajber-prostora kao novog prostora za produkciju političkog, Aneta Stojnić razmatra potencijalnosti digitalnog performansa kao novog političkog performansa.Izvođačke prakse koje koriste tehnologiju (video, Internet, multimediju, kompjuterske tehnologije) autorka pokušava da razvije ka kulturnim, društvenim i političkim praksama, koje su u stanju da intervenišu u širem izvan-umetničkom kontekstu dok je fokus njenog interesovanja baziran u diskursu studija performansa i biopolitičke teorije, a obuhvata procese, procedure i načine kojima se uspostavljaju odnosi između umetnosti, kulture, društva i politike.

Pozorišna rediteljka, teoretičarka umetnosti i medija. Paralelno sa radom u polju teorije, aktivno se bavi savremenim izvođačkim praksama, kao i kustoskim radom.

Uvod
Razvijanje studija performansa ka opštoj teoriji
/ Uvod u prvi deo
/ Šeknerove studije performansa – pristup širokog spektra
/ Mekenzi i problem izvođenja – izvođenje kao opšta paradigma savremenog sveta
/ Leman i postdramski teatar
/ a) Rasprava postdramskog u teatru
/ b) Upotreba medija u postdramskom teatru
/ Opšti pojam izvođenja u savremenoj umetnosti i kulturi
Digitalni performans
/ Uvod u drugi deo
/ Digitalni performans
/ Teorija novih medija
/ Problem digitalne umetnosti i digitalne kulture
/ Sajber-tehnologije i fikcija
/ Problem političkog u sajber-svetu
Biopolitika i kritika savremenog društva
/ Uvod u treći deo
/ Opšti pojam biopolitike
/ a) Fukoov pojam biopolitike
/ b) Repolitizacija biopolitike: nekropolitika
/ Agambenova teorija aparatusa
/ a) Subjektivizacija i aparatus
/ b) Nemogućnost subjektivizacije
Kritičke biopolitičke teoretizacije sajberperformansa
/ Uvod u četvrti deo
/ Sajberformans i teorija subjektivizacije
/ Sajberformans i subverzije tela
/ Sajber-tehnologija između apologije i kritike kapitalizma
Zaključak: Da li je moguće tehno-subverzivno delovanje u globalnom svetu?
Prilozi / 131
Prilog 1: Ilustracije
Prilog 2: Lista značajnijih autora i grupa koji se bave sajberformansom
Prilog 3: Izvori za predstave, sajberformanse, video instalacije, izložbe i festivale korišćene kao direktne ili indirektne reference u ovoj studiji
Glosar

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović

Obim: 170 strana
Format: 16,5 x 23,5
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-40-3

660 rsd528 rsd20%

Pretraga