Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije

Eksperimentalne tekstualne produkcije jesu oznake za nekonvencionalnu književnu praksu koja se, počevši od pojave posleratnih neoavangardnih tekstualnih pokreta, postupno vezuje za metajezičku autorefleksiju i prodor teorijskog diskursa u telo prvostepenog diskursa književnosti. Autor knjige predlaže da tako nastali modusi subverzivne tekstualnosti zahtevaju nove forme teoretizacije. U studiji se kritički tretiraju tri teorijske paradigme savremene transgresivne tekstualne produkcije: radikalnim lingvističkim skepticizmom utvrđuje se jezičko-kritička pozicija nemačko-austrijske filozofije jezika; sučeljavanjem teorijskih platformi strukturalizma i poststrukturalizma istražuje se francuska epistemologija tekstualnosti; relacija teorijskog i književnog pisma ispituje se ukazivanjem na složene procese uodnošavanja ta dva diskurzivna registra, te na nemogućnost da se ovi diskursi razdvoje i razgraniče, a takav modus hibridne tekstualnosti demonstriran je izvođenjem kraćeg poližanrovskog teksta. U studiji se zastupa stanovište da se eksperimentalna tekstualna produkcija ne može metajezički tretirati nezavisno od savremenosti transdisciplinarne teorije i, konkretnije, transdisciplinarnog pisma – oblika teoretizacije koji specifičnosti teorijskog diskursa intertekstualno povezuje sa retoričkim strategijama književnosti.

Luka Bešlagić teoretičar je književnosti i medija koji se bavi hibridnim transdisciplinarnim teorijama u polju humanistike i, po­sebno, teoretizacijom eksperimentalne tekstualne prakse.

1. UVOD
Opšti problemi teoretizacije tekstualne produkcije (O teoriji i teorijama, i… ) / 11

2. NOCH EINMAL ÜBER DIE SPRACHKRITIK: NEMAČKO-AUSTRIJSKE TEORIJE JEZIKA I EKSPERIMENTALNE KNJIŽEVNOSTI / 27
2.1 Osnovne karakteristike eksperimentalne tekstualne produkcije i pojam eksperimenta u umetnosti i književnosti / 27
2.2 Približavanje teoriji tekstualne prakse: savremenost vitgenštajnovskog jezičkog obrta i performativna teorija jezika / 36
2.3 Teorije jezičko-eksperimentalne književnosti na nemačkom govornom području / 48
2.4 Bečka grupa: jezičko-kritička medijalnost teksta / 67

3. IL N’Y A PAS DE HORS-TEXTUALITÉ:
FRANCUSKE TEORIJE TEKSTUALNE PROIZVODNJE / 89
3.1 Teorijski odnosi, relacije, prožimanja, presecanja i suprotnosti strukturalizma i poststrukturalizma / 89
3.2 Francuska epistemologija teksta i tekstualnosti / 100
3.3 Radikalna materijalistička teorija tekstualne produkcije / 109
3.4 Alen Rob-Grije: jedna praksa antihumanističke tekstualnosti / 129

ADDENDUM
Tekst kao medij vs. tekst kao tekst: Sasvim kratka kritičko-komparativna beleška o dve moguće teorijske paradigme i dva korespondentna modusa tekstualne prakse / 159

4. TEORIJA, TEKST, DOGAĐAJ:
DOGAĐAJNOST TEORIJSKE TEKSTUALNOSTI / 161
4.1 Teorijska tekstualna praksa: transformacija teorijskog diskursa u tekstualnost teorijskog pisma / 162
4.2 Teoretičnost teksta, tekstualnost teorije: praksa i analiza / 178
4.3 Fragmentarno problemsko uodnošavanje predstavljenih teorijskih diskursa i skiciranje metoda jedne teorije eksperimentalne tekstualne produkcije / 194
4.4 Jedan poližanrovski tekst: performativna demonstracija transdisciplinarno nehijerarhizovane eksperimentalne tekstualnosti / 209

5. ZAKLJUČAK
Rezime, mapa, sinteza / 225

GLOSAR
Partikularne teorijske upotrebe najvažnijih pojmova i termina / 231

LITERATURA / 237
INDEKS IMENA / 251
BIOGRAFIJA AUTORA / 257

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović

Obim: 258 strana
Format: 16,5 x 23,5
Povez: meki

Godina izdanja: 2017.
ISBN 978-86-87107-78-6

Oblasti

803 rsd642 rsd20%

Pretraga