Umrežena slika

Umetnički rad na početku 21. veka zavisi od čitavog niza novih faktora: sveprisutne digitalizacije, aktuelnih trendova na globalnom umetničkom tržištu, tankih ili nepostojećih granica između visoke i niske kulture. Bez obzira na nedostupnost ili nestanak originala, koristimo se digitalnom reprodukcijom, koja na taj način postaje supstitut dela: subjekt više nije jedini izvor slike niti je umetnik jedini proizvođač. Kako se svet sve više povezuje, širi se i kontekst u kome novonastali umetnički radovi cirkulišu, a njihov položaj najpribližnije se može prikazati mrežom – smisao umetničkog rada postaje promenljiv i kontekstualan.

Autorka nas vodi kroz istoriju razumevanja slike, od tradicionalne preko moderne, do konačno savremene, za čije su tumačenje upravo korisni pojmovi sistem i mreža. U drugom delu knjige, kroz analize radova Dejvida Linča, Predraga Terzića, kao i pojave NFT-jeva i kriptovaluta, postajemo svesni referenci, igre uticaja i, na kraju, neuhvatljive punoće značenja slika.

 

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog?

Uvodna reč 7
Kada kažem slika, mislim na…
REPREZENTACIJA
/ Tradicionalne slike: ikona vs. idol
/ Moderna slika: slika vs. svet
/ Dualne matrice mišljenja u tradicionalnoj 31
SISTEM
Zašto sistem?
/ Promena naučne paradigme
/ Promena socijalne paradigme:
zatvoren vs. otvoren sistem
/ Promena kulturne paradigme:
masovna proizvodnja slika i nova figura umetnika
/ Promena umetničke paradigme:
kriza ideje autonomije umetnosti
Sistemska estetika
/ Novomedijske prakse
Kako funkcioniše sistem?
/ Temporalnost
Kritika sistema
MREŽA
Preduslovi za pojavu umreženog sveta
/ Informacione tehnologije
/ Globalna ekonomija
/ Umrežena kultura
Digitalna paradigma
/ Digitalni farmakon
/ Automatizacija digitalnog sadržaja
Umrežena slika kao metodološki pristup
/ Slika – alat u istraživanju
/ Mrežne analize
/ Umrežena slika kao način funkcionisanja
umetničkog rada
/ Umrežena slika kao interpretativni alat
Predrag Terzić: 24 sekunde
Dejvid Linč: Vremenska prognoza
Pandemija, mreže i NFT

Edicija: Ars/Techne
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 248 str.
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna sa košuljicom

Godina izdanja: 2022.
ISBN 978-86-81042-83-0

1325 rsd1,060 rsd20%

Pretraga