Za moderan film: o vezi umetnosti sa svetom

Nakon Drugog svetskog rata, reditelji se umesto uglađene i veštačke predstave života okreću predstavi sveta „onakvog kakav jeste“, sirov…. moderan. Pojmove klasicizma i modernosti autor ne smešta u istorijske i geografske okvire, već ih promišlja iz estetskog i teorijskog ugla, suprotstavaljući ta dva postupka, principa, koncepta ili paradigme.

»Moderan film, za razliku od klasičnog, ne vodi svog gledaoca za ruku, ne utiče na njega putem čula mirisa, vida, sluha, ne usmerava ga ka nekoj očiglednoj poruci ili krajnje eksplicitnoj temi. Moderan film svom gledaocu nudi realnost takvu kakva je, u svom sirovom stanju. Na samom gledaocu je da se snađe kako zna i ume.«

Francuski filmski kritičar, esejista i predavač. Predavao je na univerzitetima Paris 3 i Paris 8, i u brojnim filmskim školama. Bio je urednik u francuskoj izdavačkoj kući Yellow now.

Predgovor
Klasicizam i modernost
Beznačajnost realnosti
Neočiglednost realnog
Modernost i teatralnost
Bezumnost klasicizma bliska baroku
Na granicama kategorija
Moderan film i moderno slikarstvo
Otkuda potiče i kuda ide moderan film?
Šta se zbiva sa pojmom modernog filma?
Moderan film i njegov gledalac
Šta je u konačnici moderan film?

Edicija: Politike autora
Prevod s francuskog: Jasna Vidić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 80 strana
Format: 14,5 x 22,5 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2021.
ISBN 978-86-81042-46-5

Oblasti

726 rsd581 rsd20%

Pretraga